Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Uppsala Barn och Babylab

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Forskning inom språk, teologi, samhällsvetenskap, juridik, utbildningsvetenskap och humaniora.

Vi antar framtidens utmaningar

Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur människors föreställningar och kunskap formas i tid och rum samt de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aspekterna av samhällets utveckling. Den förklarar orsaker till och konsekvenser av människors samverkan och samhällets organisation.

Centrum, områdesstudier och forskningssamarbeten

För att främja tvärvetenskaplig forskning över flera ämnen eller områden skapas olika former av centrum, institut eller nätverk. Vissa av dessa tar sin utgångspunkt i kulturella och geografiska områden.

Tvärvetenskapliga forskningsnätverk

Forskarutbildning

Forskarutbildning innebär att du inte bara blir den främsta experten inom ett fält, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt och utnyttjar och utvecklar både dina praktiska och teoretiska färdigheter.

Sök forskarutbildning